Τους τρόπους προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων και τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, συζήτησε ο Σύνδεσμος Μεγάλων Αναπτύξεων με τον Cyprus Invest.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γενικού Διευθυντή του Cyprus Invest Γιώργου Καμπανελλά σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων, συζητήθηκαν τρόποι για εγκαθίδρυση μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών προς διευκόλυνση προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.

Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου τα νέα στεγαστικά δάνεια που δόθηκαν με επιδότηση επιτοκίου ήταν 2.215 για το ποσό των €290.961.302, το μέσο ποσό δανείου ήταν €131.359 και το μέσο επιτόκιο 1,93%. Ο συνολικός αριθμός των νέων επιχειρηματικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου ήταν 687 για το ποσό των €159.017.474, το μέσο ποσό δανείου ήταν €231.466 και το μέσο επιτόκιο 2,842%.

Ουσιαστικά αμετάβλητα παρέμειναν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) τον Αύγουστο, το σύνολο των οποίων ανήλθε στα €6,52 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας μείωση €13,5 εκατομμυρίων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι τράπεζες μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, αναστέλλουν τις διαδικασίες εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων που αφορούν κύριες κατοικίες με τρέχουσα αξία μέχρι 350 χιλιάδες ευρώ, μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2021 ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος.

Η ως άνω αναστολή δεν ισχύει για ενυπόθηκα ακίνητα που σχετίζονται με πιστωτικές διευκολύνσεις, για τις οποίες έχει επιτευχθεί συμφωνία πώλησης. Η εν λόγω απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020.

Καθοριστική αναμένεται να είναι η σημερινή μέρα ως προς το τι θα αποφασίσουν τελεσίδικα οι τράπεζες σχετικά με την αναστολή εκποιήσεων πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι €350.000, με ισχύ έως τον Μάρτιο του 2021.