Η αύξηση της δραστηριότητας συναλλαγών ακινήτων που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια αντιστράφηκε το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ο συνολικός όγκος και η αξία των ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο μέσω του Κτηματολογίου (τόσο όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης όσο και τις μεταβιβάσεις πώλησης) κατέγραψε σημαντική πτώση κατά το εξάμηνο 2020 σε σύγκριση με το εξάμηνο του 2019, που αποδίδεται κυρίως στο ότι:

Καταβάλλεται εντός Δεκεμβρίου η πρώτη κρατική χορηγία για δόσεις δανείων, τα οποία έχουν εγκριθεί για ένταξη στο Σχέδιο Εστία και παράλληλα οι δανειολήπτες κατέβαλαν δόσεις, σύμφωνα με τις πρόνοιες αναδιάρθρωσης, οι οποίες συμφωνήθηκαν με τις τράπεζες, από το Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.

Στις 5.101 ανήλθαν οι άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, παρουσιάζοντας μείωση 1,82% σε σύγκριση με 5.201 άδειες που εκδόθηκαν την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο σημαντική μείωση παρουσίασαν τόσο το εμβαδόν όσο και η αξία των αδειών αυτών, που οφείλεται στη μείωση σε μεγάλα έργα.

Λίγο το ρευστό πεδίο γύρω από τον κρατικό προϋπολογισμό και λίγο οι επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών σε περίπτωση νομοθετικής ρύθμισης του παγώματος των εκποιήσεων, ανάγκασε χθες τις τράπεζες να εξετάσουν στοχευμένη αναστολή των διαδικασιών για πλειστηριασμούς.

Την πρωτιά στους πύργους που θα ανεγερθούν στην Κύπρο μέσα στα επόμενα χρόνια λαμβάνει η επαρχία Λεμεσού, βάσει του αριθμού των πολυώροφων κτηρίων που έχουν εγκριθεί φέτος από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Πρόκειται για οκτώ αναπτύξεις, έναντι πέντε της επαρχίας Λάρνακας και τριών της επαρχίας Λευκωσίας.