Οι επαρχίες που κρατούσαν τα σκήπτρα στην αγορά του real estate είναι αυτές που επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία, αφού η Λεμεσός και η Πάφος δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα μέσα στο πρώτο μισό του 2020.

Σύμφωνα με το «Cyprus Real Estate Market» της PwC, οι δύο επαρχίες που προσελκύουν κυρίως ξένους αγοραστές στην αγορά ακινήτων τους είδαν την αξία των συναλλαγών ακινήτων τους να υποχωρεί κατά 65% (Λεμεσός) και 61% (Πάφος) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2020, την προσεχή Παρασκευή, στο Προεδρικό Μέγαρο πέφτουν οι υπογραφές μεταξύ της κυβέρνησης και της κοινοπραξίας  Kition Ocean Holdings της οποίας τα βασικά μέλη προέρχονται από το Ισραήλ και έχει αναλάβει την αξιοποίηση και την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της Λάρνακας.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ανάπτυξη €1 δισ. που θα συμπεριλαμβάνει τη μαρίνα, το εμπορικό λιμάνι, οικιστική, τουριστική και εμπορική ανάπτυξη με πολλαπλά οφέλη.

Το ετήσιο συνολικό κονδύλι που παραχωρείται για σκοπούς επιδότησης ενοικίων στις περιπτώσεις μεταστέγασης εκτοπισθέντων που διαμένουν σε ακατάλληλες πολυκατοικίες είναι €69.000. Στο παρόν  στάδιο παραχωρείται επιδότηση ενοικίου λόγω μεταστέγασης σε 10 οικογένειες.

Διευρύνεται το σχέδιο επιδότησης στεγαστικών δανείων για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, που ξεκίνησε τον Μάϊο, με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία για τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου του COVID-19.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την Τετάρτη 25/11 ότι στο σχέδιο επιδότησης επιτοκίων νέων στεγαστικών δανείων δύναται να περιληφθούν και νέα στεγαστικά δάνεια, τα οποία κατά την έκδοσή τους ενοποιήθηκαν με υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος.

Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για κάθε νέο έργο του, είτε αυτό αφορά το Σχέδιο για παροχή Στέγης με προσιτό ενοίκιο, είτε αφορά το αναπτυξιακό του πρόγραμμα, προκηρύσσει πλέον ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ), κάτι που επιτρέπει στον Οργανισμό να ξεφύγει από τις τυποποιημένες μονάδες κατοικιών που ανέγειρε τα προηγούμενα χρόνια και να κινηθεί σε μονάδες που δεν θα διαφέρουν από αυτές που ανεγείρονται από τον ιδιωτικό τομέα.